Scid-jscTư vấn phát triển mạng lưới, QL Dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) luôn chú trọng đẩy mạnh một cách thường xuyên và liên tục dịch vụ tư vấn ....

Xem thêm

Đầu tư và kinh doanh TTTM

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) tập trung phát triển kênh bán lẻ hiện đại thông qua công tác đầu tư các trung tâm thương mại ...

Xem thêm

Đầu tư bất động sản phức hợp

Công ty đang thực hiện công tác khảo sát, phân tích và lập phương án đầu tư các dự án bất động sản phức hợp có quy mô lớn tại TP.Hồ Chí Minh ...

Xem thêm